Wednesday, 22 February 2017 09:32
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим је наредио Министарству здравља Републике Србије да одмах по пријему решења, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема истог, предузме организационе, техничке и кадровске мере за заштиту података о личности које обрађује у оквиру Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа.

Повереник је претходно у поступку надзора утврдио да је Министарство запосленима у установама у којима је уведен ИЗИС доделио корисничка имена и лозинке за приступ ИЗИС које су такве да се лако могу "пробити" од стране неовлашћених лица, да те лозинке доставља путем електронске поште, често на адресе електронске поште које се не воде на серверима у државини и под контролом установа у којима раде лица којима су додељени корисничко име и лозинка раде већ на серверима страних правних лица који су у масовној употреби (gmail, hotmail, yahoo), да није обезбедило да физичка лица која приступају ИЗИС, промене лозинку коју им је доделио те да стога, више лекара у истој здравственој установи користи исту лозинку, да заборављену лозинку доставља електронском поштом администратору установе у којој лице ради, а не непосредно лицу које треба да је користи и да комуникацију са администраторима тих установа често врши преко адреса електронске поште gmail, hotmail, yahoo.

 
Tuesday, 21 February 2017 10:28
Version in Serbian only

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обраћа се већи број грађана указујући на обраду података о личности на интернет страницама неких предузећа, привредних субјеката коју, будући да се врши без њиховог пристанка или изричитог законског основа, сматрају недозвољеном.

Ради се о пружању могућности претраге података о физичким лицима на основу критеријума име и презиме или ЈМБГ, при чему се обрађују бројни подаци о физичким лицима, попут података о споровима у којима учествују, о имовини на непокретностима, о финансијском лизингу, заложним правима и разни други.

 
Monday, 13 February 2017 11:42
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је данас представнике "Мреже за политике према дрогама у Југоисточној Европи" и са њима разговарао о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о психоактивним и контролисаним супстанцама.

Повереник је представницима Мреже рекао да дели њихове оцене да је важно и нужно да што шири круг представника струке и цивилног сектора да допринос томе да добијемо што квалитетнија и адекватнија нормативна решења у овој деликатној и важној области, а да начин на који је организована и време у које је спроведена (26.децембар - 20.јануар) јавна расправа о Нацрту закона нису били у функцији тога.

 
Wednesday, 08 February 2017 11:35

To ensure the public has access to impartial information, the Commissioner’s Office has made the letter sent by the Commissioner to the Minister of Health this morning publicly available.

 
Tuesday, 07 February 2017 10:42

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection reiterated today his opinion that the situation regarding the Integrated Health Information System (IHIS), i.e. the “My Doctor” portal, in terms of personal data protection is worrying and could potentially have immensurable harmful consequences.

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.1.2017.

    PENDING: 4.149

    DONE: 48.317

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs