HomePress Releases and PublicationsМИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ПОСТУПИЛО ПО НАРЕДБИ ПОВЕРЕНИКА
Monday, 13 March 2017 10:21
Print PDF
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом његове наредбе Министарству здравља да предузме организационе, техничке и кадровске мере за заштиту података о личности у оквиру Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС), писмом министра здравља обавештен да је Министарство, поступајући по наредби, имплементирало систем заштите којим се отклањају недостаци на које је Повереник претходно указао.

Повереник је претходно, више пута, почевши од октобра 2016, сукцесивно указивао на веома забрињавајуће, озбиљне недостатке у вези са заштитом података о личности у оквиру ИЗИС. Повереник је, осим неколико упозорења Министарству, на то упозорио и Владу Србије, а о свему томе је обавештавао јавност.

Према документацији коју је доставило Поверенику, Министарство је сада, поступајући по његовој наредби, уместо нефункционалних, лоших и ризичних мера "заштите", свим установама које користе ИЗИС доделило нове адресе електронске поште у оквиру система „Мој Доктор“, а лицима која у тим установама имају приступ ИЗИС доделило је нове, посебно структурисане лозинке за приступ том систему, уз обавезу тих лица да приликом прве пријаве у систем промени лозинку. Достављање нових лозинки корисницима извршено је на нове адресе у оквиру система „Мој доктор“, уз коришћење енкрипције. Министарство здравља је сачинило Упутство за коришћење службене е-маил адресе установе и Процедуру за поступање са корисничким налогом и лозинком за кориснике ИЗИС, којима је одредило начин коришћења истих и утврдило обавезу чувања њихове тајности.

Повереник очекује да Министарство здравља обезбеди трајни, озбиљан надзор над функционисањем предузетих мера, с обзиром на изузетан, неспорни значај заштите личних података пацијената и медицинских радника од неовлашћеног приступа односно злоупотреба, наглашен не само Законом о заштити података о личности, него и Законом о правима пацијената и Законом о здравственом осигурању.

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    28.2.2017.

    PENDING: 4.078

    DONE: 49.270

    Read more...

centralni-registar-baner-eng


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs