HomePress Releases and PublicationsОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈИМ РАСПОЛАЖУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ОПЕРАТОРИ У КРЕДИТНОМ БИРОУ
Thursday, 16 March 2017 11:11
Print PDF
Version in Serbian only

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом вести о достављању података клијената телекомуникационих оператора кредитном бироу обраћа се, тражећи коментар и мишљење већи број представника медија и грађана.

С тим у вези Повереник обавештава јавност да је његов став о намераваној обради података одраније познат и да су о њему телекомуникациони оператори обавештени још крајем прошле године.

Устав Републике Србије у члану 42. јемчи заштиту података о личности и одређује да се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређује законом. Законом је уређено да је за било какву обраду података о личности потребан правни основ. Правни основ за обраду података о личности може бити овлашћење садржан у неком закону или пристанак лица чији се подаци обрађују.

Обада података о личности у Кредитном бироу није регулисана законом, па тако не постоји ни обавеза телекомуникационих оператора да податке о својим клијентима достављају Кредитном бироу ради процене њиховог бонитета. Будући да не постоји правни основ у закону, правни основ за њихову обраду може бити само пристанак лица.

Да би се тај пристанак сматрао ваљаним правним основом за обраду података о личности, изјављена воља мора испуњавати одређене услове. Пре свега, изјава воље мора бити слободно дата, тј. не сме бити дата под претњом, преваром, принудом или у заблуди. Мора бити посебна, тј. дата за тачно одређену сврху и информисана, што значи да лице које даје сагласност мора да зна ко је руковалац података, које врсте података обрађује, у које сврхе, на који начин ће се подаци користити, колико дуго ће се чувати подаци итд. Начин информисања лица чији се подаци обрађују мора бити јасан, разумљив и недвосмислен, тако да и лице које је потпуни лаик и нема никаква знања из делокруга рада руковаоца подацима, може разумети све што је од значаја за његову одлуку да ли ће пристати да се његови лични подаци обрађују. Информације морају бити дате директно лицу чији се подаци обрађују. Упућивање од стране руковаоца да су услови за обраду података доступни на неком јавном месту (на огласној табли, на интернету и сл.) није довољно.

На крају, и у вези са конкретним случајем и независно до њега, Повереник још једном понавља свој став да би (имајући у виду врсту, обим и број података о личности који се иначе обрађују у кредитном бироу, те изузетно велики број лица чији се подаци обрађују, а при том узимајући у обзир сврху обраде података у њему (провера солвентности лица која узимају кредит и која се задужују у банкама, лизинг кућама, спречавање превара и сл.), легитиман интерес различитих привредних субјеката да се врши таква обрада, као и шири друштвени интерес) обрада података о личности у Кредитном бироу морала да буде уређена законом, укључујући и евентуалну обраду података коју би телеоператори омогућили о својим клијентима.

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    28.2.2017.

    PENDING: 4.078

    DONE: 49.270

    Read more...

centralni-registar-baner-eng


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs