HomePress Releases and PublicationsНЕСПОРНО ЈЕ ПРАВО ЈАВНОСТИ НА ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Friday, 21 April 2017 08:38
Print PDF
Version in Serbian only

Повереник за информације о јавног значаја у заштиту података о личности, поводом обраћања грађана и медијских објава о проблему одлагања потенцијално опасног отпада из Железаре Смедерево у селима у непосредној близини Железаре, оцењује да је неопходно да надлежни органи грађанима, односно јавности дају све релевантне информације, на проактивној основи, без одлагања и поготово без изазивања потребе за евентуалном интервенцијом Повереника.

Чињеница да се велике количине отпада од руде, односно шљаке одлажу у селима, у непосредној близини њихових кућа, њива, или изворишта воде, сасвим логично код грађана изазива узнемирење и потребу за информацијама о томе по ком основу, под којим условима, са којим последицама и сл. се то ради. Одсуство тих информација извесно појачава узнемирење и незадовољство грађана што може, како се то и догодило у селима Враново и Радинац, довести и до јавних протеста.

Једини прави, прихватљив одговор локалних власти али и других надлежних органа на оправдано интересовање грађана је да без одлагања пруже све релевантне информације. Неприхватљиво је да се на захтеве грађана оглушају и да их упућују да се жале Поверенику за информације.

Повереник подсећа да су у овом и свим сличним случајевима права јавности зајемчена осим Законом о слободном приступу информацијама још и Законом о заштити животне средине који као једно од основних начела прокламује начело информисања односно право сваког да буде обавештен о стању животне средине.

Повереник, не само поводом конкретног случаја већ генерално, упозорава да по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информације о угрожавању здравља људи и животне средине спадају у ред тзв. привилегованих информација. У складу с тим, Закон за ове информације предвиђа обавезу органа власти да их на захтев тражиоца пружи у року од 48 сати, дакле знатно краћем од општег законског рока од 15 дана.

Што је најважније, Закон предвиђа да се у односу на ове информације оправдан интерес јавности уопште не може оспоравати, да се не може доводити у питање позивом на било који од иначе Законом предвиђених разлога за евентуално ограничење права јавности.

Полазећи од наведеног, повереник сматра неспорном обавезом надлежних да грађанима села Враново и Радинац и града Смедерева, али и целој јавности Србије без одлагања учине доступним све релевантне информације у вези са проблемом одлагања отпада из Железаре Смедерево.

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.3.2017.

    PENDING: 4.082

    DONE: 50.282

    Read more...

centralni-registar-baner-eng


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs