Члан 52. Став 5. Централни регистар

 

...

Централни регистар је јаван и обавезно се објављује путем интернета.

...