НасловнаПраксаОдлуке међународних и страних судова и тела

Приступ информацијама - Пракса - Одлуке међународних и страних судова и тела

ПРЕДМЕТ "ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ЗА ЉУДСКА ПРАВА" ПРОТИВ СРБИЈЕ

представка број 48135/06 

ПРЕСУДА, СТРАЗБУР, 25.ЈУН 2013. ГОДИНЕ

"СЛ.ГЛАСНИК РС" БР. 60 ОД 10.7.2013.

Овде можете преузети Пресуду

 

Европска комисија против The Bavarian Lager Co. Ltd

ЕВРОПСКА УНИЈА –„C-28/08 P“

Пресуда Суда (Велико веће) од 29. јуна 2010. (Жалба – приступ документима институција – документ о састанку одржаном у оквиру поступка због неизвршавања обавеза – заштита података о личности – Уредба (ЕЗ) бр. 45/2001 – Уредба (ЕЗ) бр. 1049/2001)

 

Шведска и Турко против Савета Европске уније, Комисије и др.

ЕВРОПСКА УНИЈА – спојени случајеви C-39/05 P и C-52/05 P

ПРЕСУДА СУДА (Велико веће)од 1. јула 2008. (Жалбе – приступ документима институција – Уредба (ЕЗ) бр. 1049/2001 – правно мишљење)

 

Verein für Konsumenteninformation против Комисије Европских заједница

ЕВРОПСКА УНИЈА – „Case T-2/03“

Пресуда Првостепеног суда ЕСП од 13. априла 2005. (Приступ документима – Уредба (ЕЗ) бр. 1049/2001 – захтев за веома велики број докумената – потпуно одбијање приступа – обавеза обављања конкретне и појединачне провере – изузеци)

 

Vereniging Weekblad Bluf! против Холандије

Пресуда од 09.02.1995., бр. представке: 16616/90

(Повреда чл. 10 Европске конвенције – слобода изражавања, заплена часописа, тајност података, тајност информација већ доступних јавности)

 

Tarasag A Szabadsagjogokert (Мађарска унија за грађанске слободе) против Мађарске

Пресуда од 14.4.2009. бр. представке: 37374/05

(Повреда чл. 10 Европске конвенције – право на слободан приступ информацијама, право на слободна приступ информацијама заштићено Конвенцијом, право на приватност, значај невладиних организација као „чувари јавности“)

 

Кенеди против Мађарске

Пресуда од 26.5.2009. бр. представке: 31475/05 

(Повреда чл. 10 Европске конвенције – право на слободан приступ информацијама, неизвршење одлуке надлежног органа за приступ информацијама, тајност података)

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs