НасловнаО намаАкти о раду службеАктуелни актиПРАВИЛНИК О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Штампа ПДФ

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

број: 110-00-5/2010-01 од 20.10.2010.,

број: 110-00-12/2013-01 од 18.11.2013.и

број: 110-00-00001/2015-01 од 02.03.2015.

На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр.120/04, 54/07,104/09 и 36/10), у вези са чл. 58. и 59. Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС" бр. 97/08, 104/09, 68/12- Одлука УС и 107/12), члана 61. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", број 79/05, 81/05-исправка и 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка,116/08, 104/09 и 99/14), чл. 29, 33. и 35. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 3. став 3. Одлуке о раду Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС" број 46/2013), повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, донео је

П Р А В И Л Н И К

о попуњавању радних места у Служби Повереника

за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Преузмите

Правилник

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.3.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.082

    ОБРАЂЕНО: 50.282

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs