НасловнаО намаБуџет и друга средстваИзвршење буџетаИзвршење буџета за 2005. годину закључно са 31.12.2005. године

Извршење буџета за 2005. годину закључно са 31.12.2005. године

Штампа ПДФ
ПОЗИЦИЈА ОПИС ОДОБРЕНО РЕАЛИЗОВАНО %
411 Плате,додаци,накнаде 2.492.000,00 2.446.425,25 98,17
412 Доприноси 440.000,00 423.442,00 96,24
413 Накнаде у натури 200.000,00 8.999,99 4,50
414 Социјална давања 100.000,00 57.390,70 57,39
415 Накнаде за запослене 200.000,00 18.124,42 9,06
421 Стални трошкови 1.425.000,00 343.674,17 24,12
422 Трошкови путовања 760.000,00
2.925.000,00
14.290,00 1,88
423 Услуге по уговору 1.724.571,49 58,96
416 Награде и бонуси 478.000,00 434.704,99 90,94
425 Поправке и одржавање 475.000,00 22.954,18 4,83
426 Материјал 2.850.000,00 1.221.004,30 42,84
482 Порези,таксе 500.000,00 12.686,00 2,54
483 Новчане казне 1,00 0,00 0,00
512 Машине и опрема 2.000.000,00 1.999.322,38 99,97
УКУПНО: 14.845.001,00 8.727.589,87 58,79

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs