НасловнаО намаОрганизација

Организација

Штампа ПДФ

ПОВЕРЕНИК

Родољуб Шабић
+381 11 3408 900
Биографија


ЗАМЕНИЦА ПОВЕРЕНИКА

Стaнojлa Мaндић
+381 11 3408 900
Биографија


ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СЛУЖБЕ

Мaринкo Рaдић
+381 11 3408 910
Биографија


СЕКТОР ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И САРАДЊУ

Помоћник генералног секретара

Невена Ружић
+381 11 3408 900

Виши саветник

Маја Величковић
+381 11 3408 910

Саветник

Taмара Рајковић

+381 11 3408 910

Млађи саветник

 Ања Безбрадица

+381 11 3408 910

ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Виши саветник

Ана Одановић Коматина
+381 11 3408 910

Виши саветник

Марина Грбић

+381 11 3408 910

Самостални саветник

Mарко Никотић

+381 11 3408 910

ГРУПА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Руководилац групе

Виши саветник

Лела Рудић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Душко Гудурић

+381 11 3408 910

Самостални саветник
Биљана Ненадић
+381 11 3408 920


СЕКТОР ЗА ЖАЛБЕ И ИЗВРШЕЊА - ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАMA

Помоћник генералног секретара
Гoрдaнa Шуњeвaрић
+381 11 3408 920
Биографија

ОДЕЉЕЊЕ I ЗА ЖАЛБЕ

Начелник одељења

Виши саветник
Горана Милић
+381 11 3408 920

Одсек I - за жалбе изјављене против државних органа, органа територијалне аутономије, органа локалне самоуправе и лица којима је поверено вршење јавних овлашћења

Шеф одсека за жалбе

Виши саветник
Гордана Тошовић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Гордана Перишић
+381 11 3408 920

Виши саветник

Наташа Мирјанић
+381 11 3408 920

Виши саветник
Станислава Котрањац
+381 11 3408 920

Виши саветник
Тамара Бојанић
+381 11 3408 920

Одсек II - за жалбе изјављене против лица основаних или финансираних од стране државних органа

Шеф Одсека

Виши саветник
Снежана Стојковић Димишковски
+381 11 3408 920

Виши саветник
Нада Маричић Ђорђевић
+381 11 3408 920

Виши саветник

Љиљана Милосављевић
+381 11 3408 920

Виши саветник

Милица Прљевић
+381 11 3408 920

Виши саветник

Весна Арсенијевић
+381 11 3408 920

ОДЕЉЕЊЕ II ЗА ИЗВРШЕЊА

Начелник одељења

Виши саветник
Зора Колаковић
+381 11 3408 920

Група I- за извршења решења Повереника према државним органима, органима територијалне аутономије, органима локалне самоуправе и лицима којима је поверено вршење јавних овлашћења

Руководилац Групе

Виши саветник
Весна Јелић
+381 11 3408 920

Самостални саветник

Јелена Јовановић

+381 11 3408 920

Група II- за извршења решења Повереника према лицима основаним или финансираним од стране државних органа

Руководилац Групе

Виши саветник
Драгана Стојисављевић
+381 11 3408 920

Самостални саветник

Милица Боснић
+381 11 3408 920

Саветник

Маја Каришић
+381 11 3408 920

______________________________________________

СЕКТОР ЗА ЖАЛБЕ И ПРИТУЖБЕ - ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Помоћник генералног секретара
Нaтaлиja Ћeткoвић
+381 11 3408 910
Биографија

Група за заштиту права

Руководилац групе

Виши саветник
Вера Пајић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Душица Столевски
+381 11 3408 910


СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Помоћник генералног секретара

Радоје Гвозденовић

+381 3408 910

Група за вођење евиденција и Централни регистар

Руководилац групе

Виши саветник
Ања Ћириловић
+381 3408 910

Самостални саветник
Ђина Лукић Живковић
+381 11 3408 900

Саветник

Оља Живковић
+381 3408 910


СЕКТОР ЗА НАДЗОР

Помоћник генералног секретара

Златко Петровић
+381 11 3408 910

Одељење I - за надзор над заштитом података у органима власти

начелник Одељења

Виши саветник

Гордана Вилдовић Станковић

+381 11 3408 910

Одсек I - за надзор над заштитом података у државним и правосудним органима

Шеф Одсека

Виши саветник
Драгана Стојковић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Саша Васиљевић

+381 11 3408 910

Виши саветник

Снежана Жикић

+381 11 3408 910

Виши саветник

Марин Цетинић

 +381 11 3408 910

Млађи саветник

Сандра Стојнић

+381 11 3408 910

 

Одсек II - за надзор над заштитом података у органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, другим органима и организацијама којима је поверено вршење јавних овлашћења

Шеф одсека

Виши саветник
Маријана Софиљ Аћимовић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Марко Милошевић
+381 11 3408 910

Виши саветник
Александра Лакићевић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Мирјана Мићевић

+381 11 3408 910

Одељење II - за надзор над заштитом података код руковалаца који нису органи власти

Начелник одељења

Виши саветник
Мирослав Велимановић
+381 11 3408 910

Одсек I - за надзор над заштитом података код руковаоца из области здравства, образовања, безбедности људи и имовине, информисања, информатичких послова, запошљавања личних услуга и сл.

Шеф одсека

Виши саветник

Горан Павловић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Драган Божовић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Олгица Радовановић
+381 11 3408 910

Саветник

Софија Радојичић

+381 11 3408910

Одсек II - за надзор над заштитом података из области производње, трговине, туризма, занатства, маркетинга, банкарства, осигурања и других финансијских услуга и сл.

Шеф одсека

Виши саветник

Maрко Драгумило

+381 11 3408 910

Виши саветник

Сања Битровић
+381 11 3408 910

Виши саветник

Марко Антић
+381 11 3408 910

Самостални саветник

Бојан Маршићанин
+381 11 3408 910


СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Помоћник Генералног секретара
Рада Ковачевић
+381 11 3408 910
Биографија

Одсек за правне послове

Шеф одсека

Виши саветник
Невенка Миловановић
+381 11 3408 910

Самостални саветник
Мирела Зози Јековић
+381 11 3408 910

Саветник

Бојана Ђокић
+381 11 3408 910

Референт

Јелена Брадић
+381 11 3408 910

Група за материјално-финансијске послове

Руководилац групе

Виши саветник

Драгомир Пањковић

+381 11 3408 910

Виши саветник

Гордана Ђорђевић
+381 11 3408 910

Саветник

Маја Сијечо

+381 11 3408 910

Група за послове писарнице

Референт

Јелена Златановић 
+381 11 3408 910

Референт

Иља Илић 
+381 11 3408 910

Диспечерски центар

Руководилац групе

Ненад Кукобат

Вoзaч

Небојша Милинковић

КАБИНЕТ ПОВЕРЕНИКА

Шеф кабинета

Славољупка Павловић

+381 11 3408 900

Референт

Анкица Лукић
+381 11 3408 910

Референт

Јасмина Јовановић
+381 11 3408 920

 

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР (Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица)

Виши саветник

Биљана Бунчић

+381 11 3408 910 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 28.4.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.163

    ОБРАЂЕНО: 51.152

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs