НасловнаО намаПројектиЗавршени пројектиУСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ“

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ“

Штампа ПДФ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности je током 2012. године са Повереником за информације Републике Словеније, успешно реализовао вишемесечни пројекат „Унапређење заштите података о личности", који је финансиран из средстава Инструмената претприступне помоћи Европске уније („Twinning Project IPA 2009 Project No. SR/2009/IB/JH/01TWL").

Главни циљ пројекта је било јачање имплементације Закона о заштити података о личности на свим нивоима у Републики Србији и што брже усклађивање прописа са стандардима заштите података о личности у ЕУ.

У оквиру овог пројекта стручњаци у области заштите података о личности Повереника за информације Републике Словеније анализирали су прописе Србије у појединим областима у делу који се тиче заштите података о личности (правосуђе, унутрашњи послови, радни односи, социјална политика, здравствена заштита и електронске комуникације) и припремили сугестије за измене анализираних прописа, а све у циљу усаглашавања домаћег правног система са правним стандардима ЕУ.

Једна од главних пројектних активности била је обука државних службеника Повереника, као и службеника релевантних државних органа, управо по питањима заштите података о личности значајним за рад тих државних органа и њихово правилно поступање. Одржана су четири једнодневна семинара, на којима су обрађиване специфичности у обради података о личности у следећим областима: 1) Правосуђе, 2) Рад, здравство и социјална политика, 3) Војска, полиција и безбедносне структуре, и 4) Просвета. Поред тога, запослени у Служби Повереника прошли су петодневну обуку коју су одржале словеначке колеге, којом приликом су указали на тековине ЕУ и појединих држава, посебно Словеније, у предметној области. Такође, представљени су интересантнији случајеви из праксе Повереника за информације Словеније и анализиране су поједине ситуације и предмети из праксе Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Србије.

Такође, припремљено је и неколико публикација, које је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности проследио на адресе више од 100 институција у Републици Србији, укључујући сва министарства, судове, школе, здравствене установе, итд.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.9.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.333

    ОБРАЂЕНО: 55.280

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs