На који рачун и у ком износу тражилац информације треба да уплати средства на име трошкова издавања копије документа са траженом информацијом?

Oдговор:

Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр.8/06), прописано је  да су средства остварена од накнаде нужних трошкова за издавање копија докумената са информацијама од јавног значаја, приход буџета Републике, као и  висина ових нужних трошкова. Трошковник је саставни део Уредбе.

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр.20/07 од 20.02.2007.г), прописан је уплатни рачун Трезора за ову врсту прихода и то:   840- 742328843-30.

Висину трошкова израде и упућивања документа са информацијама од јавног значаја, у складу са Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04 и 54/07) одређује орган власти који у конкретном случају поступа по захтеву тражиоца, у складу са наведеним Трошковником,  у зависности од обима документа чија се копија тражи и његовог формата, ако је у штампаном облику, а код докумената у електронском  запису, у зависности од облика у коме се издаје (CD, DVD, аудио-видео касета...).Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова ако  висина не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs