Да ли је неко од органа власти кажњен по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја? (децембар 2006.г.)

Oдговор:

Повереник располаже информацијом да је Општински судија за прекршаје у Сомбору у октобру 2006.г. овлашћено лице у Јавној ветеринарској станици огласио одговорним за прекршај из чл. 46. ст. 1. тач. 6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, због непоступања по захтеву тражиоца информација. Прекршајни поступак је покренут на захтев тражиоца информације, као оштећеног, а не на захтев државног органа надлежног за вршење надзора над применом овог закона, тј. Министарства културе.

Повереник не располаже информацијама да је по захтеву надлежног министарства, неко од органа јавне власти кажњен због повреде права на приступ информацијама од јавног значаја, а доставио је Министарству преко 760 предмета са елементима прекршаја, ради покретања прекршајног поступка.

Према подацима добијеним средином децембра 2006.г из Министарства културе, покренуто је 15 прекршајних поступака и припремљено је још 50 захтева за покретање прекршајног поступка. (децембар 2006.г.)

Крајем фебруара 2007.г. Министарство културе је Поверенику доставило прва  решења судија за прекршаје о утврђивању одговорности овлашћених лица у органима локалне власти за учињене прекршаје (3 решења) по захтевима тог министарства,  од којих су два новчано кажњена, а једном је изречена опомена. (март  2007.г.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs