Да ли се информације од јавног значаја о раду неког органа јавне власти добијају од Повереника? (август 2005.г.)

Oдговор:

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04) утврђен је поступак  за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти.

Тражилац информације, према члану 15. овог закона, подноси захтев непосредно органу власти који располаже информацијом и који по поднетом захтеву одлучује. Повереник решава по жалби тражиоца информације када орган власти одбије да обавести тражиоца да ли поседује одређену информацију или му је доступна, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути  копију документа или ако то не учини у прописаном року.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs