Да ли се општим актом органа власти, о начину евидентирања склопљених уговора, праћења и извештавања о извршењу уговора може ограничити приступ јавности појединим уговорима или неким деловима, зависно од врсте предмета и да ли се у самом уговору може предвидети да је уговор „службена тајна“, те да није доступан јавности?

Одговор:

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04), прописани су услови и разлози за искључење или ограничење права на приступ информацијама од јавног значаја. Да ли су испуњени ови услови таксативно наведени у чл. 9. и 14. Закона, орган који поступа по захтеву за приступ информацијама, цени у сваком конкретном случају, у зависности од предмета захтева и садржине документа чији се приступ тражи.

Према томе, са аспекта примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, општим актом органа се не може генерално ограничавати приступ одређеном документу, према врсти документа, већ појединачно, у зависности од садржине документа, евентуално предвидети могућност ограничења одређених података, и то само под условима и из разлога предвиђених овим законом.

(август 2006.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs