Да ли се на захтев новинара за слободан приступ информацијама може омогућити приступ тендерској документацији о изради сајта органа финансираног донаторским средствима Европске уније?

Одговор:

Неспорно је да тражене информације, тј. информације из уговора о изради одређеног сајта и тендерске документације, имају карактер информација од јавног значаја, у смислу члана 2. ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Према чл. 4. Закона, постоји законска претпоставка у корист постојања оправданог интереса јавности да зна, све док орган власти не докаже супротно.

С тим у вези, орган јавне власти ће у поступању по захтеву тражиоца ценити постојање евентуалних разлога због којих би, ради заштите неког претежнијег, такође легитимног интереса, право јавности да зна, требало ограничити, односно омогућити делимичан приступ информацијама, у складу са чл. 12. Закона. Ово, нарочито, у погледу заштите података о личности који би могли бити садржани у тендерској документацији учесника јавне набавке, односно заштите евентуалних интереса учесника који нису изабрани, попут идејних решења односно ауторског права и сл. Приступ информацијама из тендерске документације изабраног понуђача у погледу испуњености услова тендера као и закљученог уговора, осим података о личности, не би смели бити доведени у питање.

(септембар 2011.год.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs