Да ли орган власти, тј. суд, остваривање права на слободан приступ информацијама може условљавати уплатом трошкова копирања докумената у износу који превазилази износ нужних трошкова, односно плаћањем судске таксе?

Одговор:

Oрган власти не може условљавати слободан приступ информацијама од јавног значаја плаћањем накнаде, осим у случају када висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, у ком случају је тражилац информације дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова.

Такође, орган власти, тј. суд, у поступку који води по Закону о слободном приступу информација од јавног значаја, приступ информацијама не може условљавати плаћањем судске таксе по одредбама Закона о судским таксама, који се у овом поступку не примењује.

(мај 2012.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs