Колика су овлашћења лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама?

Да ли руководилац органа власти може поступати по захтеву тражиоца у ситуацији када је за те послове овластио друго лице?

Одговор:

Могућност руководиоца органа као одговорног лица у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да одреди једно или више службених лица (тзв. овлашћено лице) за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, регулисано је чланом 38. Овог закона.

Питање обима овлашћења овлашћеног лица није регулисано Законом, већ је то фактичко питање организационе природе и одговор на њега зависи од тога како је уређено самим актом о именовању тј. одређивању овлашћеног лица или општим актом органа јавне власти којим су утврђени послови и задаци овлашћеног лица.

Генерално, као код сваког пуномоћја, лице које даје пуномоћје, тј. властодавац не губи право да и сам предузима радње у поступку као и да мења или опозива дате изјаве пуномоћника, што се може применити и на ситуације када је руководилац органа јавне власти, као представник (законски заступник) органа, своје овлашћење за поступање пренео на овлашћено лице.

(новембар 2013.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs