Да ли је за добијање информација од јавног значаја неопходно користити формулар захтева или се захтев може откуцати на празном папиру?

Одговор:

Став је Повереника да се формалности у вези са подношењем захтева сведу на минимум, што је у складу са међународни стандардима (Препорука Р (2002) 2 Комитета министара државама чланицама о увиду у службене документе).

Међутим, поступак одлучивања по жалби тражиоца је формалан поступак за кога важе правила утврђена Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о општем управном поступку, због чега је пожељно постојање писаног трага приликом подношења захтева, како се не би појавили проблеми доказивања предаје захтева, садржине и датума пријема у органу, у случају када орган то оспорава.

Имајући у виду наведено, као и то да законом није прописан образац захтева за слободан приступ информација већ само његова садржина, односно обавезни елементи, за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја није потребно да захтев буде исписан на формулару. Формулари који се налазе на интернет презентацији Повереника су информативног карактера јер је њихова сврха да олакшају остваривање права, а не да се остваривање права условљава коришћењем формулара.

(јануар 2014.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs