Како може грађанин да прибави личне податке из члана 181. став 1. тач. 3. Закона о прекршајима, за одговорног у органу власти, ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка у својству оштећеног због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Одговор:

Према одредбама члана 181. став 6. Закона о прекршајима (“Сл.гласник РС“ број 65/13), захтев за покретање прекршајног поступка који подноси физичко лице као оштећени против одговорног лица у државном органу, органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе или других ималаца јавних овлашћења, треба да садржи лично име окривљеног, назив и седиште органа и функцију, односно послове које лице у органу обавља.

Ови подаци су јавни па не постоје сметње за њихово прибављање са аспекта заштите података о личности. Иначе, важећим Законом о прекршајима, на иницијативу Повереника, процедура за подношење захтева од стране оштећеног, у погледу садржине захтева, против одговорног у органу власти је поједностављена у односу на ранији Закон о прекршајима.

Мишљење у вези са применом Закона о прекршајима је у надлежности Министарства правде које, поред осталог, обавља послове државне управе који се односе на законодавство о прекршајима, поступак пред судовима и рад правосудних органа.

(фебруар 2015.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs