Да ли је орган власти дужан да поступи по захтеву за слободан приступ информацијама када не располаже информацијом, а информација се иначе не односи на питања из надлежности органа?

Одговор:

Орган власти је, у складу са чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, дужан да одговори подносиоцу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и у ситуацији када не располаже информацијом која је предмет захтева и када питање на које се информација односи није у надлежности тог органа.

На основу чл. 19. Закона, орган власти је дужан да захтев у таквој ситуацији достави Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавести Повереника и тражиоца у чијем поседу, по његовом знању, се документ са траженом информацијом налази.

(децембар 2015.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs