Како да поступи орган када тражилац информација не жели да плати трошкове поступка остваривања права на слободан приступ информацијама и како их наплатити?

Одговор:

У погледу износа нужних трошкова за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, примењује се Трошковник који је прописала Влада и који је саставни део Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/06), док се у погледу процесних питања одлучивања о износу нужних трошкова примењује Закон о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ» бр.33/97 и 31/01 и «Сл.гласник РС» бр.30/10). Тако се о износу нужних трошкова може решити диспозитивом решења, када су за то испуњени услови, или посебним закључком, (што је у поступању по захтеву за приступ информацијама примереније обзиром да орган власти не доноси решење када удовољава захтеву). Акт органа власти којим се тражилац обавезује да плати одређени износ на име нужних трошкова представља извршни наслов, који може бити предмет принудне наплате, у складу са законом.

(децембар 2015.)

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs