Да ли се на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може добити оверена копија неког документа од органа власти?

Oдговор:

Не, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја, према чл. 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја обухвата право сваког лица да му најпре буде саопштено да ли орган власти поседује затражену информацију од јавног значаја (садржану у одређеном документу), а затим право да му се она учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ и/или доставити копија документа, непосредно, поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, што не подразумева обавезу органа да копију оверава. Копија може бити у облику фотокопије, аудио или видео касете, дискете, диска и сл. у зависности од тога да ли је носач информације у папирној, електронској или некој другој форми.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs