НасловнаПитања и одговориПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Да ли представништво страног привредног друштва има обавезу пријављивања евиденција збирки података у Централни регистар Повереника?

 Одредбом члана 3. тачка 5. Закона о заштити података о личности, руковалац података је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке.

Одредбама члана 574. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) прописано је следеће: „Представништво страног привредног друштва (у даљем тексту: представништво) је његов издвојен организациони део који може обављати претходне и припремне радње у циљу закључења правног посла тог друштва. Представништво нема својство правног лица. Представништво може закључивати само правне послове у вези свог текућег пословања. Страно привредно друштво одговара за обавезе према трећим лицима које настану у пословању његовог представништва."

Из цитираних одредаба Закона о привредним друштвима произилази да представништво нема статус правног лица, што даље значи да не може бити руковалац података у смислу члана 3. тачка 5. Закона о заштити података о личности. У конкретном случају то значи да обавезу пријављивања евиденција збирки података у Централни регистар Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности има страно правно лице које је основало представништво, а не само представништво.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs