Заштита података - Закони

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Закон о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" 97/08,104/09-др.закон 68/12,-одлукa УС и 107/12

 

Закон о потврђивању конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података

 

Закон о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију

 

Закон о општем управном поступку

 

Закон о прекршајима

 

Закон о управним споровима (Сл.гласник 111/09)

 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја - Пречишћен текст (Сл. гласник РС 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs