НасловнаСаопштења и актуелностиПОСТУПАК НАДЗОРА НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ПРОЈЕКТУ ТЗВ. "СЕНИОР КАРТИЦЕ"
уторак, 31 октобар 2017 11:57
Штампа

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности се, поводом пројекта тзв. "Сениор картице" који су јуче представили председница Владе и градоначелник Београда, обратио већи број новинара са питањима у вези са тим пројектом. Повереник указује да је реч о интересовању које је сасвим легитимно, али да се, сходно закону, информације не могу тражити од Повереника, да се морају тражити од органа у чијем раду су настале, дакле од градских власти, а тек у случају да их оне ускрате, стиче се право на подношење жалбе Поверенику.

Повереник очекује да ће градске власти, да би предупредиле евентуалне жалбе Поверенику, на проактивној основи дати одговоре на питања која су у јавности већ отворена, као што су нпр. који орган и када је донео одлуку о пројекту "Сениор картице", да ли је и када расписан тендер за израду картице и веб сајта за који је који је најављено да ће бити на располагању корисницима картице, шта конкретно значи да су "прве" картице бесплатне и из којих средстава се плаћају, да ли то значи да ће пензионери за "друге" картице плаћати, када и колико, и сл.?

Повереник не доводи у питање значај настојања да се животни услови пензионера, као посебно угрожене структуре становништва поправе, напротив, начелно подржава свако такво настојање. Али, управо због друштвеног значаја таквих активности, упозорава да, поготово ако их предузимају органи или представници власти, не смеју бити предмет никаквих провизорних акција, "рекламних", политичких или личних промотивних активности, и сл., а поготово да никако не могу бити оправдање за непоштовање закона.

Међутим, увидом у Централни регистар, утврђено је да Градска управа града Београда, као руковалац података, иако је по Закону о заштити података о личности дужна (чл.51) није пријавила збирку података која садржи податке о корисницима „Сениор картице“. Градска управа такође није, иако је и то њена законска обавеза (чл.49), ни претходно обавестила Повереника о намери успостављања овакве збирке, што, и једно и друго, сами по себи представљају, Законом о заштити података о личности предвиђене (чл.57), кажњиве прекршаје.

Полазећи од наведеног, Повереник је по службеној дужности покренуо поступак надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности од стране Градске управе града Београда. Повереник је наложио Градској управи да се у року од 3 дана изјасни на низ релевантних питања, која се односе на правни основ успостављања збирке података, врсту и обим података о личности који се прикупљају, коме се прикупљени подаци стављају на располагање, мере заштите података о личности које су предузете и сл.

По окончању поступка надзора, Повереник ће, као и обично, о утврђеним чињеницама и мерама које ће предузети, обавестити јавност.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs