petak, 22 septembar 2017 10:12

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje je da je neophodno da se svi organi vlasti i nosioci javnih funkcija odnose prema pravima javnosti na način koji bi bio u skladu sa ustavnim i zakonskim garancijama tih prava. Poverenik podseća da je članom 51. Ustava predviđeno da svako ima pravo na pristup informacijama koje su u posedu državnih organa u skladu sa zakonom, a da je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređen način ostvarivanja tog prava.

Poverenik podseća da pravo na slobodan pristup informacijama nije samo koristan "alat" istraživačkog novinarstva, već i mnogo više od toga, koristan mehanizam demokratske kontrole vlasti od strane javnosti i potencijalno efikasno sredstvo u borbi protiv korupcije. A posebno je važno da je to pravo svakog građanina. U skladu sa tim nesporna je obaveza organa vlasti da informacije koje nastaju u njihovom radu ili u vezi sa njim pružaju građanima, odnosno javnosti. To mogu i treba da čine i bez posebnog zahteva, objavljujući ih sami, na proaktivnoj osnovi, a dužni su da to čine povodom formalnih zahteva koje im upućuju građani, novinari i mediji.

 
utorak, 19 septembar 2017 11:02

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom slučaja pojavljivanja medicinske dokumentacije građana Odžaka na Internetu i u medijima pokrenuo i sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Domu zdravlja Odžaci, a u postupku nadzora potvrđeno je da je dokumentacija koja sadrži podatke o zdravstvenom stanju pacijenata čuvana na potpuno nebezbedan način i učinjena dostupnom neograničenom broju posetilaca ambulante, posledica čega je bilo i pojavljivanje na društvenim mrežama i u medijima sasvim nezaštićene, bačene, svakom dostupne medicinske dokumentacije sa naročito osetljivim ličnim podacima građana.

 
ponedeljak, 18 septembar 2017 09:29

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom Predloga zakona zakona o nacionalnom DNK registru koji je utvrdila Vlada i dostavila Narodnoj skupštini na usvajanje, uputio je pisma predsednicima skupštinskih odbora za odbranu i unutrašnje poslove i za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Poverenik je ukazao da je u toku pripreme zakona predlagačima dao mišljenje u kom je ukazao na manjkavosti i nedoslednosti, kao i na neusklađenost teksta zakona sa osnovnim evropskim i međunarodnim standardima u oblasti obrade genetskih podataka, uključujući neusklađenost sa Preporukom Saveta Evrope br. (92)1 o genetičkoj privatnosti i nepoštovanje standarda uspostavljenih u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

 
četvrtak, 14 septembar 2017 10:51

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da novinarki Mreže za istraživanje kriminala i korupcije - KRIK dostavi kopije izveštaja koje je Direkcija policije MUP-a Srbije dostavila Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u vezi sa slučajem rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici, a koje je Više javno tužilaštvo prosledilo Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

 
četvrtak, 07 septembar 2017 12:33

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarali su danas o značaju saradnje organa izvršne vlasti i nezavisnih tela u cilju razvoja otvorene uprave u službi građana.

Ministar je informisao poverenika da je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u finalnoj fazi izrade, a saglasno su konstatovali da je dobro što se može očekivati da će do kraja godine ući u skupštinsku proceduru.

Poverenik je ocenio da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima korektan odnos prema obavezama koje ima prema javnosti, ali i ukazao na potrebu unapređenja rada Upravnog inspektorata u funkciji efikasnije primene zakona i odgovornosti prekršioca zakona.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.8.2017.

    U PROCEDURI: 4.163

    OBRAĐENO: 54.631

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs