Javne nabavke

JAVNA NABAVKA DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU - RAČUNARSKA OPREMA JN I - 2a/2017

Štampa PDF
 

CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA CJN 3/2017 - ZA NABAVKU BENZINA

Štampa PDF

Partija 1 - nabavka EVRO BMB 98 - OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.6.2017. 

Partija 2 - nabavka EVRO PREMIUM BMB 95 - OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.6.2017.

 

JAVNA NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA (INTERNET) JN II-4/2017

Štampa PDF
 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI JN II-3/2017 USLUGA OSIGURANJA

Štampa PDF
 

JAVNA NABAVKA DOBARA - RAČUNARSKE OPREME, JN I - 2/2017- PO PARTIJAMA

Štampa PDF
 

JAVNA NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA (INTERNET) JN II-4/2017

Štampa PDF
 

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKIH USLUGA JN II-2/2017, NABAVKA PO PARTIJAMA

Štampa PDF
 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. JN II–1/2017 USLUGA -ADMINISTRATIVNE USLUGE – USLUGE PREVOĐENjA

Štampa PDF
 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs