NaslovnaO namaProjektiAktuelni projekti

Aktuelni projekti

PROJEKAT „IZGRADNjA KAPACITETA POVERENIKA" (2015.)

Štampa PDF

Projekat „Izgradnja kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za efektivno i adekvatno izvršavanje njegovih zakonskih ovlašćenja i obezbeđivanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka u skladu sa evropskim standardima"

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je sa Kancelarijom za evropske integracije zaključio Sporazum o sprovođenju projekata broj 337-00-00018/2015-04/1 od 18.09.2015. godine, pod nazivom „Izgradnja kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za efektivno i adekvatno izvršavanje njegovih zakonskih ovlašćenja i obezbeđivanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka u skladu sa evropskim standardima", oznake POV-01-2015, koji se finansira iz sredstava bespovratne pomoći Bilateralnog programa Kraljevine Norveške za 2015. godinu na osnovu Sporazuma sa Vladom Republike Srbije koji se odnosi na Bilateralni program, zaključenog 18.11.2013. godine u Beogradu i Priloga br. 2 Sporazuma, između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, koji se odnosi na Bilateralni program, zaključenog u Beogradu, 03.08.2015. godine.

Cilj projekta je izgradnja i unapređenje kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u obavljanju svojih dužnosti koji će doprinet poboljšanju ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i procesu evropskih integracija Republike Srbije u pojedinim oblastima integracija (npr. politički kriterijumi i pregovaračka poglavlja: Informaciono društvo i mediji (poglavlje 10), Pravosuđe i osnovna prava (poglavlje 23) i Pravda, sloboda i bezbednost (poglavlje 24).

Projekat traje 26 meseci, a počeo je sa primenom od 18.09.2015. godine, danom potpisivanja između Poverenika i Kancelarije za evropske integracije.

Ukupan budžet Projekta iznosi 53.086.375,00 dinara od čega se deo u iznosu 46.123.875,00 finansira bespovratnim finansijskim sredstvima iz Bilateralnog programa, dok se deo u iznosu od 6.962.500,00 dinara finansira iz budžeta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kancelarija za evropske integracije je iz dela budžeta koji se finansira sredstvima iz Bilateralnog programa za prvu godinu sprovođenja Projekta prenela Povereniku sredstava u iznosu od 15.996.605,83 dinara.

Napomena: Oznaka POV. je skraćenica od reči:Poverenik

Obrazac predloga Projekta (eng.)

Sporazum sa Kancelarijom za evropske integracije

Zapisnik sa Prve sednice Upravnog odbora

Zapisnik sa Druge sednice Upravnog odbora

Zapisnik sa Treće sednice Upravnog odbora

Zapisnik sa Četvrte sednice Upravnog odbora

Zapisnik sa Pete sednice Upravnog odbora

Kurs zaposlenih kod Poverenika iz engleskog jezika

Održana obuka iz oblasti proaktivnog objavljivanja informacija

Održana obuka zaposlenih iz oblasti autorskog prava

Održana obuka iz oblasti upravljanja kadrovima

Održane još 2 obuke iz oblasti upravjanja kadrovima

Održana obuka zaposlenih iz oblasti video nadzora

Održana obuka zaposlenih iz oblasti naročito osetljivi i biometrijski podaci

Održana obuka iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja


Posebna procena potreba za obukom u oblastima slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta

U cilju sprovođenja posebne procene potreba za obukom u oblastima slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta, predviđene Projektom, angažovan je dr Dejan Milenković, docent na Fakultetu političkih nauka.

Procena potreba za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta obuhvata metodologiju primenjenu prilikom vršenja procene kao realizaciju istraživanja, analizu sadržine važećih propisa i detaljan opis postojećeg pravnog okvira kojima se uređuje rad Poverenika, analizu faktografske građe o obrazovnim potrebama zaposlenih kod Poverenika, analizu potrebnih ljudskih resursa zaposlenih kod Poverenika, naročito imajući u vidu odnos zaposlenih kod Poverenika i povećan priliv predmeta od početka rada Poverenika do dana Procene, analizu specifičnih potreba za dodatnim obrazovanjem (nove tehnologije, nova organizacija rada i sl.), zaključke i preporuke u cilju zadovoljavanja potreba za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta.

Izvod iz Procene za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta


 

Posebna procena potreba za obukom u oblasti evropskih integracija

U cilju sprovođenja posebne procene potreba za obukom u oblasti evropskih integracija, predviđene Projektom, angažovana je Ivana Krpina, diplomirani pravnik.

Procena potreba za obukom u oblasti evropskih integracija predstavlja izradu studije i celovite procene posebnih potreba i problema u oblasti evropskih integracija, koja naročito obuhvata metodologiju primenjenu prilikom vršenja procene kao realizaciju istraživanja, analizu sadržine važećih propisa i detaljan opis postojećeg pravnog okvira kojima se uređuje rad Poverenika, sa naročitim osvrtom na propise, direktive i uputstva Evropske Unije kao što su Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka sa dodatnim Protokolom uz Konvenciju, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta koje se odnose za zaštitu podataka, analizu faktografske građe o obrazovnim potrebama zaposlenih kod Poverenika u predmetnoj oblasti, zaključke i preporuke u cilju zadovoljavanja potreba za obukom u oblasti evropskih integracija.

Izvod iz Procene za obukom u oblasti evropskih integracija


Sprovedena posebna procena potreba i problema u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Od strane Nemanje Nenadića, zastupnika udruženja „Transparetnost Srbija", nestranačke, nevladine i neprofitne organizacije, izvršeno je istraživanje, definisane su ciljne grupe i izrađena je celovita procena posebnih potreba i problema u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Procena je obuhvatila analizu potrebe obuke zaposlenih na poslovima slobodnog pristupa informacijama u organima javne vlasti u predmetnoj oblasti, definisanje obima obuke zaposlenih na poslovima slobodnog pristupa informacijama u drugim organima javne vlasti u cilju pravilne primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zaključke i preporuke u cilju zadovoljavanja potreba za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Procena potreba za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

 ____________________________________________________________

Sprovedena posebna procena potreba i problema u oblasti zaštite podataka o ličnosti

U cilju izrade posebne procene potreba za obukom u oblasti zaštite podataka o ličnosti predviđene Projektom, angažovan je Blažo Nedić, advokat iz advokatske kancelarije „Partneri za demokratske promene Srbija" koji je izvršio istraživanje, definisao ciljne grupe i izradio celovitu procenu posebnih potreba i problema u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Procena je obuhvatila analizu potrebe obuke službenika/zaposlenih među definisanim ciljnim grupama u predmetnoj oblasti, definisanje obima obuke službenika/zaposlenih među definisanim ciljnim grupama u cilju pravilne primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i zaključke i preporuke u cilju zadovoljavanja potreba za obukom u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Procena potreba za obukom u oblasti zaštite podataka o ličnosti


 

Izrađen Program obuka za zaposlene na poslovima slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja u drugim organima javne vlasti

U cilju izrade Programa obuka za zaposlene na poslovima slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja u drugim organima javne vlasti, predviđene Projektom, angažovan je konsultant Nemanja Nenadić.

Program obuka je obuhvatio organe kojima je obuka potrebna, sadržaj obuka za zaposlene na poslovima slobodnog pristupa informacijama u drugim organima javne vlasti, pravni okvir koji bi trebalo koristiti prilikom sprovođenja obuka, trajanje obuka i određivanje termina za realizaciju obuka, kao i cilj koji se želi postići obukama.


Održana obuka iz oblasti autorskog prava

 Održane dve obuke iz oblasti " Pravni okvir i praksa EU"

Održana obuke iz oblasti prekograničnog prenosa podataka


Održana obuka iz oblasti naročito osetljivih podataka i biometrijskih podatka

 Održane obuke iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja 

Održana treća obuka iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Održana obuka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti 8. i 9. septembar 2016.

Održana četrvta obuka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti 29. i 30. novembra 2016.

Održana obuka iz oblasti autorskog prava 2. 12. 2016. 

Održana peta obuka iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja 5. i 6.12.2016.

Održana šesta obuka iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja 20. i 21.12.2016.

Održane obuke iz oblasti "Strategije, strukture i mehanizmi odbrane privatnosti u 21. veku" i "Privatnost i zaštita  podataka o ličnosti u domenu biometrijskih sistema identifikacije" 26. i 27. 12.2016.

Program obuke za službenike/zaposlene na poslovima zaštite podataka o ličnosti

Obaveštenje o programu obuke za službenike/zaposlene na poslovima zaštite podataka o ličnosti

Održana obuka iz oblasti naročito osetiljivih i biometrijskih podataka

Zapisnik sa šeste sednice Upravnog odbora

Održana obuka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti 30. i 31. 3 2017.

Održana obuka iz oblasti ljudskih resursa - upravljačke veštine - 6/7 . 4 . 2017. 

Održana šesta obuka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti 25/26.4.2017.

Održana obuka iz oblasti pravnog okvira i prakse EU 3-5.5.2017.

Održana obuka na temu automatizovana obrada podataka 31.5/1.6.2017.

Održana obuka na temu zaštite podataka o ličnosti 29. i 30. juna 2017.

Zapisnik sa sedme sednice Upravnog odbora

Održana obuka iz oblasti "Digitalna forenzika" 31.8./1.9.2017.

Održana obuka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti 4-5.9.2017.,

Održana obuka iz oblasti "Pravni okvir i praksa EU" 6-8.9.2017.

Zapisnik sa osme sednice Upravnog odbora

Priručnik "Zaštita podataka i nadležnosti organa Evropske unije"

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs