Da li maloletno lice ima pravo da traži i dobije informacije od javnog značaja i da li je ovo pravo ograničeno na neke oblasti ili se odnosi na sve informacije od javnog značaja?

Odgovor:

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, prema odredbama čl.5.i 6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS" br.120/04 i 54/07) pripada svakome, pod jednakim uslovima, što znači i maloletnom licu, s tim što procesne radnje u ime maloletnog lica obavlja njegov zakonski zastupnik (jedan od roditelja ili staratelj, ako je pod starateljstvom), a prema Zakonu o opštem upravnom postupku čije se odredbe primenjuju na postupak pred organom vlasti pred kojim se ostvaruje ovo pravo, u pogledu onih pitanja koja nisu drugačije uređena citiranim zakonom o dostupnosti informacija. Ovo pravo, generalno, pa i kada se radi o maloletnim licima, nije ograničeno na pojedine oblasti. Zakon dozvoljava ograničenje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja za pojedine vrste informacija i to pod uslovima propisanim ovim zakonom, kada bi odavanjem tražene informacije bio ugrožen neki viši legitimni interes iz čl. 9.i14.Zakona (život, zdravlje, odbrana,bezbednost,privatnost...).

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs