Da li se na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja može dobiti overena kopija nekog dokumenta od organa vlasti?

Odgovor:

Ne, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, prema čl. 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja obuhvata pravo svakog lica da mu najpre bude saopšteno da li organ vlasti poseduje zatraženu informaciju od javnog značaja (sadržanu u određenom dokumentu), a zatim pravo da mu se ona učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument i/ili dostaviti kopija dokumenta, neposredno, poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način, što ne podrazumeva obavezu organa da kopiju overava. Kopija može biti u obliku fotokopije, audio ili video kasete, diskete, diska i sl. u zavisnosti od toga da li je nosač informacije u papirnoj, elektronskoj ili nekoj drugoj formi.

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs