NaslovnaPitanja i odgovori

Zaštita podataka - pitanja i odgovori

Da li se lični podaci akcionara, bez njihove saglasnosti, smeju javno objavljivati na internetu?

 

Da li predstavništvo stranog privrednog društva ima obavezu prijavljivanja evidencija zbirki podataka u Centralni registar Poverenika?

 

Da li dom zdravlja može odbiti pacijentu predaju njegovog sopstvenog zdravstvenog kartona, koji on želi lično odneti kod svog novog izabranog lekara, koji radi u drugom domu zdravlja?

 

Da li predškolska ustanova, kao rukovalac podataka o ličnosti, može ustupiti podatke o psihofizičkom stanje dvoje maloletne dece, njihovom ponašanju prema vaspitačima i ostaloj deci, podatke o izostancima itd, Centru za socijalni rad, kao korisniku podataka?

 

Da li je dozvoljeno formirati registar obolelih od neke bolesti i šta je pravni osnov za vođenje takvog registra?

 

Da li politička stranka ima pravo da izvrši uvid u birački spisak ili dobije podatke u elektronskom obliku od strane opštinske uprave u kojoj se ti podaci vode?

 

Da li je Poverenik nadležan da izvrši nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nad dnevnim listom koji je u članku objavio naročito osetljive podatke o ličnosti lica osumnjičenog za izvršenje krivičnog dela razbojništva i utvrdi kako je novinar došao do tih podataka?

 

Da li opštinska uprava podatke o korisnicima boračko invalidske zaštite,  koje obrađuje na osnovu zakona, može koristiti u druge svrhe, kao što je npr. slanje čestitki?

 

Da li je dozvoljeno da poslodavac obrađuje biometrijske podatke zaposlenih, kao što je otisak prsta,  u svrhu kontrole korišćenja radnog vremena?

 

Da li je sa aspekta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prihvatljivo uvođenje video nadzora u stambenoj zgradi ugradnjom kamera na svakom spratu i u kabini lifta i to na način da svi stanari mogu istovremeno na svom televizoru pratiti snimak svih kamera?

 

Da li je dozvoljeno da se objavi spisak stanara na ulazu u stambenu zgradu, koji sadrži ime i prezime vlasnika stana, broj stana i imena i prezimena članova domaćinstva tog stana?

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs