NaslovnaSaopštenja i aktuelnostiTUŽILAŠTVO NASTAVLjA S URUŠAVANjEM SOPSTVENOG UGLEDA
utorak, 03 oktobar 2017 10:38
Štampa

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje o izvršenju kojim je, pod pretnjom novčanog kažnjavanja, pozvao Više javno tužilaštvo u Beogradu da u roku od dva dana dostavi novinarki Portala Pištaljka tražene informacije u vezi sa predmetom protiv Siniše Malog, iz kojih se može saznati:

- broj navedenog predmeta, zbog kojih krivičnih dela se vodi i u kojoj fazi se nalazi, koje radnje je Tužilaštvo preduzelo u tom predmetu, kao i da li je Siniša Mali saslušan i kada,

- šta je Tužilaštvo preduzelo povodom Izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije iz 2016. godine,

- kada je Tužilaštvo dobilo izveštaj Uprave za sprečavanje pranja novca o kontroli finansijskih aktivnosti Siniše Malog koju je Uprava vršila po prijavi Hypo Alpe-Adria banke iz 2009. godine i šta je preduzelo povodom istog.

Još krajem avgusta 2017. godine u postupku po žalbi tražilje informacija Poverenik je doneo rešenje kojim se Višem javnom tužilaštvu nalaže davanje ovih informacija. To rešenje Poverenika je po zakonu konačno, obavezujuće i izvršno. Međutim, novinarka, tražilja informacija obratila se Povereniku ukazujući da Više tužilaštvo po rešenju nije postupilo, da joj nije dostavilo ni jednu traženu informaciju, već da ju je samo obavestilo da je predmet koji je vođen protiv Siniše Malog dostavljen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu na dalje postupanje, te da zbog toga ne može da postupi po nalogu Poverenika. Novinarka je zatražila da Poverenik pristupi prinudnom izvršenju rešenja.

Poverenik je imajući u vidu sve relevantne okolnosti doneo rešenje o dozvoli izvršenja.

Činjenica da je Više tužilaštvo predmet koji je vodilo protiv Siniše Malog dostavilo Prvom osnovnom javnom tužilaštvu je bez uticaja na donošenje drugačije odluke. To što je predmet prosleđen nekom drugom tužilaštvu ne znači da Više tužilaštvo ne poseduje tražene informacije. Naprotiv, posedovanje dokumenata u kojima su sadržane sve tražene informacije nesporno proističe iz odredbi Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima, kojima je propisano da se podaci koji su od značaja za rad upisuju u upisnike, pomoćne knjige i druge evidencije (o događajima i licima povodom kojih se vodi postupak, odlukama, preduzetim radnjama itd.), a ako postoje uslovi evidentiraju se i elektronskim sredstvima.

Uz to, Prvo osnovno javno tužilaštvo je u dopisu upućenom tražilji informacija izričito navelo da je njemu prosleđen samo deo Izveštaja Agencije koji se odnosi na eventualno izvršenje krivičnog dela iz člana 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i da je ono preduzelo radnje u pretkrivičnom postupku radi provere navoda iz tog dela Izveštaja, ali da su ostali delovi Izveštaja i druge informacije i dalje u posedu Višeg javnog tužilaštva.

Poverenik ocenjuje da je reč o još jednom pokušaju izigravanja zakona, odnosno prava javnosti koji sam po sebi, a pogotovo imajući u vidu potpuno kontradiktorne informacije Višeg i Prvog osnovnog javnog tužilaštva, pre svega i najviše šteti i onako poljuljanom ugledu organizacije tužilaštva u celosti.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.9.2017.

    U PROCEDURI: 4.333

    OBRAĐENO: 55.280

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs